Cookie beleid

  • Deze website education.stapp.solutions maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om u te onderscheiden van andere gebruikers. Door cookies te gebruiken, kunnen wij u een betere ervaring bieden en onze site verbeteren door beter te begrijpen hoe u deze gebruikt. Lees dit cookiebeleid zorgvuldig door en zorg ervoor dat u het begrijpt. Uw acceptatie van ons cookiebeleid wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer u op de knop "accepteren" op onze cookiebanner drukt of wanneer u uw voorkeurscookie-opties in onze cookiemanager hebt geselecteerd en op de knop "Doorgaan" hebt gedrukt. Als u niet akkoord gaat met ons cookiebeleid, stop dan onmiddellijk met het gebruik van onze site.
    Definities en interpretatie
    In dit cookiebeleid hebben de volgende uitdrukkingen, tenzij de context anders vereist, de volgende betekenissen:
    Cookie: betekent een klein bestand dat op uw computer of apparaat wordt geplaatst door onze site wanneer u bepaalde delen van onze site bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van onze site gebruikt;
    Cookie-wet: betekent de relevante delen van de Privacy- en elektronische communicatie (EG-richtlijn) Verordeningen 2003 en van de EU-verordening 2016/679 Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG");
    Persoonsgegevens: betekent alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbaar persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens, zoals gedefinieerd door de EU-verordening 2016/679 Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG"); en
    Wij / Ons / Onze: betekent "Onze website / Bedrijf", het merk dat eigendom is van en wordt beheerd door STAPP Education BV.

  2.  Informatie over ons
    Onze site is eigendom van en wordt beheerd door STAPP Education BV
    Kantooradres: Kerklaan 30-B, 9751 NN Haren (Gn), Nederland
    E-mailadres: support@stapp.solutions
    Telefoonnummer: +31 50 700 5102
3.    Hoe gebruikt onze site cookies?

3.1 Onze site kan bepaalde first-party cookies op uw computer of apparaat plaatsen en openen. First-party cookies zijn die welke direct door ons worden geplaatst en alleen door ons worden gebruikt. We gebruiken cookies om uw ervaring op onze site en diensten te vergemakkelijken en te verbeteren. We hebben deze cookies zorgvuldig gekozen en hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy en persoonsgegevens te allen tijde worden beschermd en gerespecteerd.

3.2 Door onze site te gebruiken, kunt u ook bepaalde third-party cookies op uw computer of apparaat ontvangen. Third-party cookies zijn die welke worden geplaatst door websites, diensten en/of partijen anders dan wij. Third-party cookies worden op onze site gebruikt voor analyse- en marketingdoeleinden. Voor meer details, zie sectie 4 hieronder.

3.3 Alle cookies die door en op onze site worden gebruikt, worden gebruikt in overeenstemming met de huidige cookie-wetgeving. We kunnen sommige of alle van de volgende soorten cookies gebruiken:

3.3.1 Strikt noodzakelijke cookies
Een cookie valt in deze categorie (meestal first-party cookies) als het essentieel is voor de werking van onze site, omdat we zonder deze cookies de functionaliteit die u nodig hebt om deze website te gebruiken niet kunnen bieden. Bijvoorbeeld, essentiële cookies helpen uw voorkeuren te onthouden terwijl u door de online school navigeert, en ondersteunen ook functies zoals inloggen en betalingstransacties.

3.3.2 Functionaliteitscookies
Functionele cookies stellen onze website in staat om keuzes die u maakt te onthouden, bijv. uw gebruikersnaam, inloggegevens en taalvoorkeuren en eventuele aanpassingen die u aanbrengt aan pagina's tijdens uw bezoek. Ze zijn nodig om functies en diensten te bieden die specifiek zijn voor individuele gebruikers.

3.3.3 Analysecookies
Het is belangrijk voor ons om te begrijpen hoe u onze site gebruikt, bijvoorbeeld hoe efficiënt u er doorheen kunt navigeren en welke functies u gebruikt. Analysecookies stellen ons in staat om deze informatie te verzamelen, wat ons helpt om onze site en uw ervaring ermee te verbeteren.

3.3.4 Marketing-/targetingcookies
Het is belangrijk voor ons om te weten wanneer en hoe vaak u onze site bezoekt, en welke delen ervan u hebt gebruikt (inclusief welke pagina's u hebt bezocht en welke links u hebt bezocht). Net als bij analysecookies helpt deze informatie ons om u beter te begrijpen en om onze site en advertenties relevanter te maken voor uw interesses. Sommige informatie die door targetingcookies wordt verzameld, kan ook worden gedeeld met derden.

3.3.5 Third-party cookies
Third-party cookies worden niet door ons geplaatst; in plaats daarvan worden ze geplaatst door derden die diensten aan ons en/of aan u leveren. Third-party cookies kunnen worden gebruikt door advertentieservices om op maat gemaakte advertenties aan u op onze site te tonen, of door derden die analysediensten aan ons leveren (deze cookies werken op dezelfde manier als analysecookies die hierboven zijn beschreven).

3.3.6 Permanente cookies
Elk van de bovenstaande soorten cookies kan een permanente cookie zijn. Permanente cookies zijn die welke op uw computer of apparaat blijven gedurende een vooraf bepaalde periode en worden geactiveerd telkens wanneer u onze site bezoekt.

3.3.7 Sessiecookies
Elk van de bovenstaande soorten cookies kan een sessiecookie zijn. Sessiecookies zijn tijdelijk en blijven alleen op uw computer of apparaat vanaf het moment dat u onze site bezoekt totdat u uw browser sluit. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw browser sluit.

3.4 Cookies op onze site zijn niet permanent en vervallen zoals aangegeven in de onderstaande tabel.

3.5 Voor meer details over de persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken, de maatregelen die wij hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen, uw wettelijke rechten en onze wettelijke verplichtingen, zie ons privacybeleid.

3.6 Voor meer specifieke details over de cookies die wij gebruiken, zie de onderstaande tabel.

4. Welke cookies worden op deze website gebruikt?

  • 4.1 De volgende first-party cookies kunnen op uw computer of apparaat worden geplaatst:
Naam van de Cookie Doel Strikt noodzakelijk Vervalt
XSRF-TOKEN Bewaart gebruikersinloginformatie en statussen ja Wanneer u uw browser sluit
DPSettings Bewaart de cookiebeleidsvoorkeuren van de gebruiker ja 12 dagen
slim_session Bewaart gebruikersinloginformatie en statussen ja 1 dag
  • 4.2 De volgende strikt noodzakelijke third-party cookies kunnen op uw computer of apparaat worden geplaatst

Naam van de Cookie Partij Doel Vervalt
nsr m.stripe.network Wordt gebruikt om betalingen voor onze website te verwerken. Wanneer u uw browser sluit
cookiesEnabled checkout.stripe.com Wordt gebruikt om betalingen voor onze website te verwerken. Wanneer u uw browser sluit
__stripe_sid checkout.stripe.com Wordt gebruikt om betalingen voor onze website te verwerken. Wanneer u uw browser sluit
__stripe_mid checkout.stripe.com Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 1 jaar
ab_disable_remember_ checkout.stripe.com Wordt gebruikt om betalingen voor onze website te verwerken. 7 jaar
checkout-test-session checkout.stripe.com Wordt gebruikt om betalingen voor onze website te verwerken. 10 jaar
cid checkout.stripe.com Wordt gebruikt om betalingen voor onze website te verwerken. altijd
vuid vimeo.com Deze cookies worden gebruikt door Vimeo om analytische trackinginformatie te verzamelen. 1 jaar
player player.vimeo.com Deze cookies worden gebruikt door Vimeo om analytische trackinginformatie te verzamelen.
1 jaar
4.4 Onze site maakt gebruik van analyseservices die worden aangeboden door uw analyseservices, indien van toepassing. Website-analyse verwijst naar een reeks hulpmiddelen die worden gebruikt om anonieme gebruikersinformatie te verzamelen en te analyseren, waardoor we beter begrijpen hoe onze site wordt gebruikt. Dit stelt ons op zijn beurt in staat om onze site en de producten en diensten die erdoor worden aangeboden te verbeteren.
4.5 De analyseservices die door onze site worden gebruikt, gebruiken cookies om de vereiste informatie te verzamelen. U hoeft ons niet toe te staan deze cookies te gebruiken, maar hoewel ons gebruik ervan geen risico vormt voor uw privacy of uw veilig gebruik van onze site, stelt het ons wel in staat om onze site continu te verbeteren, waardoor het een betere en nuttigere ervaring voor u wordt.
4.6 De analyseservices die door onze site worden gebruikt, gebruiken de volgende cookies

Naam van de Cookie PartijDoelVervalt
_gaeducation.stapp.solutionsGoogle Analytics: registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaar
_gateducation.stapp.solutionsGoogle Analytics: wordt gebruikt door Google Analytics om het aanvraagtempo te verlagen. Wanneer u uw browser sluit
gideducation.stapp.solutionsGoogle Analytics: registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.Wanneer u uw browser sluit

5. Toestemming en controle


5.1 Voordat cookies op uw computer of apparaat worden geplaatst, wordt u een banner getoond waarin om uw toestemming wordt gevraagd om die cookies in te stellen. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies, stelt u ons in staat om u de best mogelijke ervaring en service te bieden. U kunt, indien u dat wenst, de toestemming voor het plaatsen van cookies weigeren, tenzij die cookies strikt noodzakelijk zijn; bepaalde functies van onze site werken dan echter mogelijk niet volledig of zoals bedoeld. U krijgt de mogelijkheid om verschillende categorieën cookies die wij gebruiken toe te staan en/of te weigeren.
5.2 Naast de controles die wij bieden, kunt u ervoor kiezen om cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen. De meeste internetbrowsers stellen u ook in staat om te kiezen of u alle cookies wilt uitschakelen of alleen cookies van derden. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het helpmenu in uw internetbrowser of de documentatie die bij uw apparaat is geleverd.

6. Wijzigingen in dit cookiebeleid

6.1  We kunnen dit cookiebeleid op elk moment wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden bindend voor u bij uw eerste gebruik van onze site nadat de wijzigingen zijn aangebracht. Het wordt daarom aanbevolen om deze pagina van tijd tot tijd te controleren.
6.2 In geval van enig conflict tussen de huidige versie van dit cookiebeleid en eerdere versie(s), prevaleren de huidige en van kracht zijnde bepalingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

7. Verdere informatie

  • 7.1  Als u meer wilt weten over hoe wij cookies gebruiken, neem dan contact met ons op via support@stapp.solutions.
7.2 Voor meer informatie over privacy, gegevensbescherming en onze algemene voorwaarden, bezoek dan het volgende:
  • 7.2.1 Privacybeleid
  • 7.2.2 Algemene voorwaarden