Verdieping bij afasie: auditief begrip en mondelinge productie

Volg deze module zodat je je kunt verdiepen in de diagnostiek en therapie op het gebied van stoornissen in het begrijpen en spreken t.g.v. afasie, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten!
Format

Online cursus 
+
Praktijkdag

Prijs

€495

Studiebelasting

18 - 22 uur zelfstudie

Accreditatie / KP

27,5 punten

Praktijkdag Groningen

21-06-2024

Praktijkdag Breda

22-11-2024

Waarom deze module?

Voor je carrière

Persoonlijke ontwikkeling

Leerpad

Deze module legt de basis voor het goed kunnen afnemen van basis- en cognitief linguïstische diagnostiek en het aanbieden van therapie op maat volgens de principes van 'Modulespecifieke Therapie' (MST) bij afasie. Deze module richt zich specifiek op auditieve begripsstoornissen en stoornissen in de mondelinge taalproductie. We maken in de module gebruik van theoretische onderbouwingen, video's, interactieve opdrachten, casuïstiek, etc. Hieronder is de opbouw van de cursus te zien.
Reflecteer op de cauïstiekdag samen met collega's uit het veld op de specifieke problematiek en verrijk je kennis en inzicht.
Dit is de tweede module van de leerlijn afasie.