Theorie spraakapraxie

Om spraakapraxie goed te kunnen diagnosticeren en behandelen is theoretische kennis en inzicht essentieel.

Deze module is los te volgen, maar ook als onderdeel van de gehele leerlijn spraakapraxie, de modules 'Diagnostiek bij spraakapraxie' en 'Therapie bij spraakapraxie'.
Format

Online
Cursus

Start datum

April 2024

Gebruikers

700+

Niveau

Verdiepend

Duratie

12 uur

Prijs

295,-

Waarom deze module?

Voor je carrière

Persoonlijke ontwikkeling

Leerlijn

Deze module legt de basis voor het goed kunnen begrijpen en doorlopen van de twee vervolgmodules diagnostiek en behandeling van spraakapraxie uit de leerlijn spraakapraxie. De basiskennis van spraakapraxie wordt hier uiteengezet met theoretische onderbouwingen, video's, interactieve opdrachten, casuïstiek, etc. 
Reflecteer op de cauïstiekdag samen met collega's uit het veld op de specifieke problematiek en verrijk je kennis en inzicht.
Dit is de eerste stap in de leerlijn spraakapraxie, waarin de basis van de theorie van spraakapraxie uiteengezet wordt.